ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali & Röportaj: Dr. Hakan Serhan Sarıkaya

Ankara’da güçlü bir gelenek oluşturan ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl kapılarını tiyatroseverlere on dördüncü kez açıyor. Biz de bu vesileyle festival komitesi başkanı Dr. Hakan Serhan Sarıkaya ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Okumak için sizi aşağıdaki satırlara bekliyoruz.

Bilmeyen yoktur ama ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali nedir? Bu festival fikri nasıl oluştu ve gelişti? Kısaca bahseder misiniz?

Bu proje; tiyatro sanatçısı, yazar ve yönetmen Yeşim Eyüboğlu’nun bir projesidir. Özelde Ankara’da, genelde Türkiye’de sanat faaliyetlerinin ve tiyatro sanatının toplumla buluşmasını sağlamak; özel ve amatör tiyatro topluluklarını görünür kılmak ve desteklemek amacıyla kaleme alınmış bir projedir. Yurt dışı toplulukların da bir araya geldiği festival etkinliği içerisinde atölyelere, söyleşilere, sergilere ve online gösterilere de yer verilmektedir. Temel amaç toplumun sanat ihtiyacını karşılamak ve ortak kültürel değerlerin oluşmasına katkıda bulunmaktır.

2002’de düzenlenmeye başlayan ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali ile uzun bir yol kat ettiniz. Bu süreçte deneyimlediğiniz, kilometre taşı denebilecek anlar nelerdi? Sürdürülebilirliğin son derece zor olduğu ülkemizde bu festivalin on dört yıldır devam ediyor olmasını nasıl açıklarsınız? Bu süreçte neler yaşadınız?

On dört yıldır bu festivali sürdürmeye iten en temel şey bunun sürdürülmesi gerektiğine olan inancımız ve enerjimiz oldu. Kurumlarla ilişiklerimiz gelişmiş olsa da bu tip etkinlikler ülkenin ve dış dünyanın yaşadığı sorunlardan ve siyasal konjonktürden etkilenmektedir. Her ne kadar kurumsal desteklerle süren bir faaliyet olsa da faaliyeti sürdüren bireylerin kişisel çabaları ve kararları devamlılık açısından oldukça büyük öneme sahiptir.

ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali bu yıl 14. kez düzenleniyor. Festival için tema seçimi süreci nasıl ilerliyor, bu yılın ve bundan önceki yılların temalarının seçim sürecini anlatabilir misiniz?

Festivalin temaları aslında genel olarak güncel yaşam süreçleriyle ilişkili olarak seçiliyor. Geçmiş temalara göz gezdirdiğiniz zaman göç, adalet gibi temalar seçtik. Bu yılki tema da “Işık” olarak belirlendi. Işık teması da aslında hem aydınlanma boyutuyla hem de teknik boyutuyla ele alınacaktır.

Bu yıl için önemli anlardan, gelen tiyatro ekipleri, oyunlar ve sahnelerden kısaca bahseder misiniz?

Festivalimiz her yıl 27 Mart Tiyatro Günü’nü içine alan bir tarihte yapılmaktadır. Dolayısıyla 27 Mart bizim festivallerimiz açısından önemli bir tarihtir ve Kızılay’da, Sakarya Meydanı’nda açık hava etkinlikleri düzenlenecektir. Dünya Tiyatro Günü bildirisi okunacak ve paylaşılacaktır. Bu sene festivalimizde dikkat çeken bir öge, belediye tiyatrolarının giderek ağırlığını hissettiriyor olmasıdır. Bu bize göre olumlu bir gelişmedir. Diğer yandan yurt dışında yerli oyun yazarlarımız Tuncer Cücenoğlu’nun oyunlarını sahneleyen topluluklarla uluslararası bir anma etkinliğini de festivalde var kılıyoruz.

Festivale katılacak ekiplere karar verme süreciniz nasıl ilerliyor? Bu konuda belli kriterleriniz var mı?

Belirli kriterlerimiz elbette var. Bu kriterlerden biri toplulukların dokümanlarının tam ve eksiksiz olarak bize ulaşması. İkincisi topluluk oyunlarına uygun sahne olup olmayışı ve tabii ki oyunların estetik kalitesi. Bu konuyla ilgili festival danışma kurulumuz tüm süreçleri göz önüne alarak değerlendirme sürecini tamamlamaktadır.

Ankara, başkent olmasının yanı sıra tiyatro geleneği sağlam temellere dayanan bir kent. Bu festivalin Ankara’da ortaya çıkmasının nedenleri nelerdir? Açıklamak ister misiniz?

Festivalin Ankara’da ortaya çıkmasının temel sebebi başkent Ankara’nın aynı zamanda bir kültür kenti olması gerektiği düşüncesidir. Bununla ilgili bir eksikliğin giderilmeye çalışılmasıdır. Hatta salt tiyatro festivali değil yerel yönetimlerin, kültür bakanlığının katkılarıyla Ankara’nın bir festivaller kenti hâline getirilmesi ve bir marka olması inancımız sürmektedir.

ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali ile ilgili gelecek hedefleriniz neler? Kuruluş amacınızı ne ölçüde gerçekleştirebildiniz? Ülke şartları göz önünde bulundurulduğunda olmak istediğiniz yerde misiniz?

Gelecekte de festivalin devam etmesi en temel arzularımızdandır. Kuruluş amacımız biten bir amaç değildir. Var olduğumuz sürece süren ve sürmesi gereken bir amaçtır. Toplumu her zaman sanatla, tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz. Hayır, ülke şartları göz önünde bulundurulduğunda olunması gereken yerde değiliz. Bu konuda özellikle resmî kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının işleyişleri bizi zaman zaman zorlamaktadır.

Dr. Hakan Serhan Sarıkaya’ya bu keyifli röportaj için teşekkür ederiz.