Dördüncü Duvar

Sahne ile seyirciyi ayıran hayali duvarda sahneden bize, bizden sahneye yansıyanları konuşuyoruz.